Kuźnia talentu
Treningi dla dzieci i młodzieży
Wyższy poziom
Treningi dla sportowców
treningi dla dorosłych
PSYCHOLOG SPORTU
DIETETYK
Prawidłowe odżywianie ma znaczenie.
OFERTA DLA KLUBÓW
Efektywne rozwiązania dla klubów sportowych i zawodników.

BADANIA  MOTORYCZNE


Wieloletnie doświadczenie i praca w branży sportowej skłoniły nas do budowy własnego laboratorium, mającego na celu ocenę i klasyfikację wszystkich parametrów motorycznych człowieka. Określone testy wybieramy i stosujemy w zależności od dyscypliny sportowej uprawianej przez zawodnika. Dzięki temu mamy możliwość oceny jego potencjału sportowego, a także określenia mocnych i słabych stron.  

Poprzez precyzyjny pomiar otrzymujemy wynik, który jest odpowiednikiem aktualnych możliwości zawodnika. Dopiero dzięki takiej informacji jesteśmy w stanie optymalnie zaplanować jednostkę treningową i odpowiednio dobrać obciążenia oraz sprzęt w treningu siły, wytrzymałości czy szybkości.
          
Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Polsce, która ma możliwość wykonania wszystkich badań na własnym terenie, w dowolnie wybranym terminie oraz  bez konieczności wynajmowania hali gimnastycznej czy boiska.
Świadczymy także usługi wyjazdowe, a badania mogą być przeprowadzone indywidualnie lub grupowo.
        

Badania szybkościowe


Wszystkie próby szybkościowe wykonywane są na najbardziej zaawansowanym sprzęcie pomiarowym firmy Fusion Sport, z którego korzystają najlepsze kluby sportowe na świecie. Mamy możliwość zrobienia wszystkich rodzajów testów we własnej placówce. Poniżej przedstawiamy główne testy z wykorzystaniem systemu Smart Speed, dla których przez wiele lat tworzymy normy. Istnieje jednak możliwość tworzenia własnych testów z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu (np. piłki, rakiety tenisowej, bandy itp), wprowadzenia formy współzawodnictwa lub z wpleceniem specyficznych ruchów odpowiednich dla danej dyscypliny.
Najwyższa wiarygodność wyników badań szybkościowych jest gwarantowana poprzez unikalny system mierzenia czasu podczas najdłuższego sygnału przecięcia wiązki laserowej! Dzięki takiemu rozwiązaniu nie mamy zakłóceń wyników wywołanych np. przez machnięcie ręką.
    

Sprint Test


Standardowy pomiar szybkości w Sprint Teście wykonywany jest na odcinkach 5, 10 i 30 metrów. Dla różnych dyscyplin odcinki te mogą być odpowiednio modyfikowane. Dzięki wynikom mamy możliwość śledzić indywidualny rozwój każdego z badanych zawodników, dopasować charakter treningu, ocenić predyspozycje badanego do uprawianej dyscypliny lub pozycji .
             
Wiedząc, że wyniki testu sprinterskiego są silnie skorelowane z siłą mamy możliwość w bardzo precyzyjny sposób zaplanować pracę nad interesującymi nas aspektami pracy  siłowej, odpowiednio dobrać ćwiczenia oraz kierunek ruchu.

Jak w praktyce wygląda badanie szybkości w SpOrtopedic?

Badanie przeprowadzane jest na sztucznej trawie, należy zatem wyposażyć się w obuwie o dobrej przyczepności do podłoża.  
Badanie poprzedzone jest odpowiednią rozgrzewką, po czym następują kolejno po sobie 2-3 próby. Do analizy brany jest najlepszy wynik na każdym dystansie. Zawodnik biegnie cały dystans, natomiast wyniki pośrednie mierzone są z fotokomórek ustawionych na danych wysokościach. Dzięki temu nie musimy robić wielu powtórzeń przez co nie doprowadzamy do szybkiego zmęczenia i zafałszowania rezultatów.

Co jesteśmy w stanie wyczytać z badań szybkościowych?
 • słabe i dobre strony zawodnika
 • aktualne możliwości sprinterskie zawodnika
 • predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny
 • wykorzystanie potencjału zawodnika poprzez dopasowanie pozycji do jego mocnych stron
 • ocena techniki biegu
 • przewidywanie przyszłych wyników
 • ocena rozgrzewki, czy jest odpowiednia dla danego zawodnika

Dla kogo są testy szybkości?

 • piłkarze nożni
 • piłkarze ręczni
 • koszykarze
 • tenisiści
 • siatkarze
 • rugbyści
 • futboliści amerykańscy
 • lekkoatleci

Testy zwinności


T Test


Jest to test zwinności i poruszania wielokierunkowego. W trakcie testu zawodnik porusza się w różny sposób, od biegu do przodu, poprzez  poruszanie krokiem odstawno-dostawnym, aż do biegu tyłem. T test jest dedykowany dla dyscyplin, w których poruszanie takie jest elementem charakterystycznym.
      
Jak wygląda w praktyce przeprowadzenie T-Test?
 • zawodnik stoi na starcie, w punkcie A
 • sprint z punktu A do punktu B
 • pomiędzy pachołkami B i C zawodnik porusza się 5 metrów krokiem odstawno-dostawnym w lewo
 • pomiędzy pachołkami C i D zawodnik porusza się także krokiem odstawno-dostawnym, tylko, że przez 10 metrów i w prawo
 • pomiędzy pachołkami D i B zawodnik znów porusza się w lewo krokiem odstawno-dostawnym przez 5 metrów
 • pomiędzy pachołkami B i A zawodnik porusza się do tyłu przez 5 metrów

Dla kogo T-Test?
 • piłkarze ręczni
 • piłkarze nożni (szczególnie bramkarze)
 • siatkarze
 • koszykarze
 • tenisiści
 • rugbyści
 • futboliści amerykańscy


505 Agility Test


Jest to jeden z testów zwinności polegający na pomiarze prędkości przy nawracaniu. Pod uwagę brana jest siła ekscentryczna mięśni niezbędna przy wyhamowaniu ruchu, a także sprawność sprężysta aparatu mięśniowo-ścięgnistego konieczna do ponownego przyspieszenia ciała.  505 Agility Test w sposób bardzo dokładny określa nam zwrotność poszczególnych zawodników. Jest on dedykowany dla zawodników, którzy na dobrej zwrotności opierają swój wynik sportowy. Dodatkowo mamy możliwość zrobić testy w sposób najbardziej odwzorowujący poruszanie się w charakterystycznym dla zawodnika terenie i ze sprzętem używanym podczas gry. Np. tenisiści wykonują test trzymając rakietę w ręce i test mogą wykonać na lewą i prawą stronę.

Jak wygląda w praktyce 505 Agility Test?

 • zawodnik startuje z punktu A i nabiera prędkości
 • mijając punkt B posiada prędkość maksymalną i wtedy dokonujemy pierwszego pomiaru
 • zawodnik dobiega do punktu C i musi jedną nogą przekroczyć linię na jego wysokości
 • po przekroczeniu linii w punkcie C następuje nawrót i z maksymalną prędkością powrót do punktu B, gdzie mierzony jest wynik końcowy.

Dla kogo dedykowany jest 505 Agility Test?
 • tenisiści
 • piłkarze nożni
 • piłkarze ręczni
 • koszykarze
 • squash

L test


Badania wydolnościowe


Badania wydolnościowe oraz ich wnikliwa analiza mają na celu określenie zdolności wysiłkowych organizmu, a także pomagają nam w planowaniu treningu.

Trenując bez wyznaczonych stref intensywności skazani jesteśmy na pracę ,,na chybił trafił", z czym często wiąże się popełnianie błędów.  Ich skutkiem może być brak progresji w treningu, częste przeciążenia, a także ciężkie kontuzje.  
Wykonując systematycznie  badania wydolnościowe jesteśmy w stanie ocenić prawidłowość podjętego treningu, określić progresję w stosunku do poprzednich badań, skorygować błędy, a także wyznaczyć nowe cele. W SpOrtopedic wykonujemy badania maksymalnego poboru tlenu oraz test progowy stopniowany z pomiarem mleczanów.

badanie VO2max


Badanie VO2max  jest wykładnikiem wydolności tlenowej. Określa ono stosunek pochłanianego tlenu do masy ciała w jednostce czasu (mL•kg-1•min-1) pokazując, ile nasz organizm zużywa tlenu podczas pracy w maksymalnej intensywności.
Im wyższa wartość maksymalnego minutowego poboru tlenu u danej osoby tym większe ma predyspozycje wytrzymałościowe.  

Jak wygląda w praktyce badanie VO2max?
Test maksymalnego poboru tlenu prowadzony jest na bieżni, cykloergometrze lub w terenie, aby w jak najbardziej zbliżony sposób odwzorować codzienną aktywność sportową badanego. Badanie VO2max trwa kilkanaście do kilkudziesięciu minut, w zależności od możliwości osoby badanej. Rozpoczyna się od rozgrzewki w niskiej intensywności, następnie natężenie pracy jest stopniowo zwiększane, aż do wysiłku w maksymalnej intensywności. Test prowadzony jest aż do odmowy.    

Co mierzymy?
 • maksymalne wartości tętna
 • maksymalny pobór tlenu
 • tętno maksymalne
 • wartości progów metabolicznych                                 

Badania VO2max na terenie SpOrtopedic wykonuje zaprzyjaźniona z nami firma 4SportLAB, która gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.                                        
         
Dla kogo są dedykowane badania VO2max?                    
 • maratończycy
 • triathloniści
 • kolarze
 • piłkarze nożni
 • piłkarze ręczni
 • rugbiści
 • zawodnicy sportów walki
 • tenisiści

Test progowy stopniowany


Beep Test


Beep Test jest oceną motorycznych zdolności wytrzymałościowych człowieka. Oceniamy możliwości przeciwstawienia się zmęczeniu i umiejętności długotrwałego wykonywania określonej pracy. Test ten w sposób pośredni ocenia wydolność krążeniowo-oddechową. Wynikiem testu jest liczba przebiegniętych odcinków, ewentualnie minuta odpadnięcia z biegu.     

Jak wygląda Beep Test w praktyce?
 • Jest to test wahadłowy wykonywany na dystansie 20 metrów. Zawodnik musi dostosować tempo biegu do sygnału akustycznego. Prędkość początkowa wynosi 8,5 km/h i zwiększa się z każdym poziomem o 0,5 km/h. W teście wyróżniamy 21 poziomów, z których każdy trwa około minuty.
 • Test kontynuowany jest, aż do odmowy albo do momentu kiedy zawodnik nie mieści sie w przedziałach czasowych dla danego poziomu. Czas trwania tego testu jest uzależniony zdolności wytrzymałościowych osoby badanej i wynosi z reguły kilkanaście minut.

Co mierzymy przez Beep Test?

 • określenie pułapu wydolności tlenowej w sposób pośredni
 • wyznaczenie tętna maksymalnego
 • wyznaczenie prędkości progowych
 • wyznaczenie zakresów treningowych
 • przebiegnięty dystans

Dla kogo dedykowany jest Beep Test?
 • piłkarze nożni
 • piłkarze ręczni
 • siatkarze
 • koszykarze
 • tenisiści                                                                                                       
 • rugbiśi

Yo-Yo Test


Test wahadłowy oceniający wytrzymałość specjalną o charakterze interwałowym. Test prosty i szybki do wykonania. Analiza zawodników na podstawie ich zaawansowania sportowego.

Jak wygląda Yo-Yo Test w praktyce?

Polega on na pokonywaniu w tą i z powrotem 20 metrowego odcinka w określonym limicie czasowym po czym następuje 10 sekundowy odpoczynek w truchcie.  Intensywność wysiłku stopniowo się zwiększa, aż do momentu kiedy badany nie jest w stanie kontynuować testu lub gdy nie mieści się w przedziałach czasowych dla danego powtórzenia.

Co mierzymy przez Yo-Yo Test?
 • maksymalny pobór tlenu
 • tętno maksymalne
 • przebiegnięty dystans
Dla kogo dedykowany jest Yo-Yo Test?    
 • piłkarze nożni
 • piłkarze ręczni
 • koszykarze      
 • siatkarze                                                                                                                                                                        
 • tenisiści
 • rugbiści

RAST Test

Test RAST (Running Anaerobic Sprint Test) ocenia wytrzymałość beztlenową. Wynik końcowy bazuje na współczynnikach mocy i zmęczenia testowanego zawodnika. Wykonanie testu kilkukrotnie, w różnych momentach okresu przygotowań do sezonu oraz jego startu daje nam możliwość dozowania odpowiednich obciążeń treningowych oraz obserwowania postępu w rozwoju każdego zawodnika.                                                                                             
                                  
Jak wygląda test RAST w praktyce?
 • Test polega na 6-krotnym przebiegnięciu 30 metrów  z 10 sekundową przerwą pomiędzy każdym kolejnym odcinkiem. Każdy kolejny dystans pokonywany jest z maksymalną prędkością i zaangażowaniem.                                                                         

Co badamy dzięki testowi RAST?
 • prędkość zawodnika
 • moc maksymalna, minimalna i średnia
 • zmęczenie ogólne.                         

Tabela przykładowego badania:                     
 • RAST Kalkulator
 • Waga zawodnika    72
    
Czas 1    4    Sekund    Moc 1    1012,5        Watów
Czas 2    4,03    Sekund    Moc 2    990,056245    Watów
Czas 3    4,08    Sekund    Moc 3    954,101364    Watów
Czas 4    4,16    Sekund    Moc 4    900,108813    Watów
Czas 5    4,2    Sekund    Moc 5    874,635569    Watów
Czas 6    4,23    Sekund    Moc 6    856,15797    Watów
Moc maksymalna     1012,5    Średnia moc    931,259993
Moc minimalna     856,15797    Zmęczenie     6,32963685
            
Dla kogo dedykowany jest RAST Test?                             
 • piłkarze nożni                                                                                                    
 • piłkarze ręczni                                      
 • koszykarze                                                                                                         
 • rugbiści                                                   
 • tenisiści                                                                                                                   
 • lekkoatleci                  

Pomiar siły i mocy kończyn dolnych i górnych

Określamy profil mięśniowy kończyn wyznaczając 1RM dla poszczególnych mięśni i ruchów w stawie. Wyznaczając indywidualnie wartość obciążenia zewnętrznego jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać obciążenie w zależności od charakteru pracy siłowej.  
Pomiaru mocy dokonujemy na podstawie wyliczeń urządzeń firmy Keiser.  Posiadając urządzenia Air 300 Squat, Air 300 Runner, Power Rack i Functional Trainer jesteśmy w stanie pomierzyć wszystkie najważniejsze grupy mięśniowe.
Różne wartości obciążenia zewnętrznego wraz z określoną liczbą powtórzeń i serii dają różne efekty w strukturze mięśnia. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do pracy nad siłą mięśniową i dokładne dobieranie obciążenia zewnętrznego.

Badania reakcji sił podłoża

Analizy siły reakcji podłoża dokonujemy za pomocą nowoczesnego systemu Smart Jump. Jest to bardzo precyzyjny system pomiarowy, rekomendowany przez najlepsze kluby sportowe i ośrodki przygotowania motorycznego na świecie. Przy pomocy Smart Jump i wnikliwej analizy wykonanego rodzaju skoku jesteśmy w stanie ocenić siłę kończyn dolnych oraz dokładnie dobrać parametry treningowe w celu poprawy wyników i dalszego rozwoju ocenianych cech motorycznych.

Standardowy pomiar reakcji sił podłoża w SpOrtopedic obejmuje trzy rodzaje skoków: skok z przysiadu (Squat Jump - SJ), wyskok z przysiadu z zamachem (Counter Movement Jump - CMJ) oraz wyskok po wcześniejszym zeskoku z platformy o różnej wysokości (Drop Jump - DJ). Dzięki wynikom możemy wnikliwie ocenić jak zawodnik wygląda w chwili obecnej oraz jaki charakter pracy jest mu najbardziej potrzebny, aby się rozwijać. Porównanie wyżej wymienionych skoków daje nam także ocenę rozwoju koordynacji i poziomu stabilizacji badanego. Możemy też w bardzo przejrzysty sposób określić zalecenia do treningu siłowego i skocznościowego.
 
Jak wygląda w praktyce analiza reakcji sił podłoża w SpOrtopedic?
Zawodnik, po przeprowadzonej rozgrzewce,  staje na macie pomiarowej w określonej przez badającego pozycji i wykonuje odpowiedni skok. W zależności od potrzeb wykonujemy jedną bądź kilka prób danego skoku. Kolejność wykonywanych skoków jest zawsze ta sama - SJ, CMJ, DJ z platformy 15cm, 30cm itd. , gdyż z porównania następujących po sobie wyników jesteśmy w stanie określić wiele interesujących nas parametrów.

Co mierzymy?

 • wysokość skoku
 • długość lotu
 • współczynnik RSI - iloraz siły skoku i czasu kontaktu z podłożem w DJ; im wyższy skok przy krótszym czasie amortyzacji i odbicia tym wyższa wartość wskaźnika RSI
Dla kogo są badania reakcji sił podłoża?
 • siatkarze
 • piłkarze nożni
 • piłkarze ręczni
 • koszykarze
 • tenisiści
 • rugbiści
 • futboliści amerykańscy
 • zawodnicy sportów walki

Test FMS 

Functional Movement Screen – koncepcja 7 testów ruchowych stosowanych do oceny stanu zawodnika, ale również jako punkt wyjścia do działań korekcyjnych i treningowych. Wynik każdej próby oceniany jest w skali od 0 do 3.
Na podstawie uzyskanego wyniku mamy możliwość zaplanowania indywidualnego treningu. Pracujemy nad słabymi punktami w zakresie siły mięśniowej, długości mięśni czy stabilizacji, prowadząc do poprawy parametrów motorycznych i rozwoju sportowego zawodnika.

Jest to test, który wbił się już na stałe do kanonu badań sportowców ze względu na swoją prostotę wykonania i nieinwazyjną formę.
 1. Test głębokiego przysiadu (deep sguat) – ocena mobilności i stabilności w obrębie bioder, kolan i stawów skokowych.
 2. Test przeniesienia nogi nad płotkiem (hurdle step) – funkcjonalna ocena mobilności i stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny dolnej i tułowia
 3. Przysiad w wykroku (in line lunge)– funkcjonalna ocena mobilności i stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny dolnej oraz jego komponentów podczas zadania asymetrycznego
 4. Ocena mobilności obręczy barkowej (schoulder mobility) – ocena mobilności obręczy barkowej podczas łączonych ruchów sięgania
 5. Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi (active straight leg raise) – ocena zakresu ruchu mięśni grupy kulszowo-goleniowej przy ustabilizowanej miednicy.
 6. Ugięcie ramion w podporze (trunk stability push up)– ocena stabilności tułowia w płaszczyźnie strzałkowej podczas symetrycznej pracy ramion.
 7. Test stabilności rotacyjnej tułowia (rotational stability) – ocena wielopłaszczyznowej stabilności tułowia w połączeniu z niezależnymi ruchami kończyn dolnych i górnych.

Analiza składu ciała

Profesjonalny i precyzyjny analizator IOI 353 firmy Jawon Medical, którym dysponujemy, pozwoli Ci lepiej poznać swoje ciało.
Dzięki segmentowej ocenie organizmu zdobędziesz niezbędne informacje na temat stanu kondycji i formy własnego ciała, co z pewnością ułatwi osiągnięcie wymarzonej wagi i sylwetki.

Co mierzymy podczas analizy składu ciała?
 • masę mięśni                                                                       
 • procent i masę tkanki tłuszczowej
 • wiek fizjologiczny                                                 
 • rodzaj budowy ciała
 • średnią ilość tłuszczu trzewnego
 • zawartość wody w organizmie
 • B.M.I. (Indeks Masy Ciała)
 • beztłuszczową masę ciała
 • podstawową przemianę materii (BMR)
 • całkowite zużycie energii (TEE)
 • segmentową analizę tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała
 • (prawego ramienia, prawej nogi, lewego ramienia, lewej nogi oraz tułowia)
 • należną wagę ciała
 • ilość protein i minerałów w organizmie
 • masę mięśni szkieletowych i organów wewnętrznych
 • przewodnik kontroli (określenie ilości tkanki tłuszczowej oraz mięśniowej do kontrolowania, określenie celu do kontrolowania, czasu koniecznego do osiągnięcia zmian w budowie ciała)
 • optymalną ilość kalorii, preferowanych do spożywania w ciągu dnia
 • kaloryczność zalecanej diety oraz ilość tkanki tłuszczowej / mięśniowej do cotygodniowej kontroli / ilość kalorii do spalenia w trakcie ćwiczeń    
ZALECENIA DOTYCZĄCE POMIARU TKANKI TŁUSZCZOWEJ
 • badanie wykonujemy na czczo lub 3-4 godziny po posiłku
 • unikaj napojów moczopędnych lub napojów zawierających kofeinę, takich jak kawa, na 4 godziny przed pomiarem
 • wypij 2 szklanki wody na 2 godziny przed pomiarem
 • badania dokonuj 3-4 godziny po wzięciu kąpieli, przebywaniu w saunie oraz aktywności fizycznej w wyniku której dochodzi do wydzielania dużej ilości potu lub dokonuj pomiaru przed powyższymi działaniami
 • unikaj picia alkoholu na 24 godziny przed pomiarem
 • noś ubiór lekki jak to możliwe
 • osoby badane powinny dokonywać pomiaru po utrzymaniu pozycji stojącej przez 5 minut
 • wyczyść części ciała na których dokonywany jest pomiar
 • pomiar powinien być wykonywany w normalnej temperaturze, po uprzednim ustabilizowaniu temperatury ciała
 • skład ciała i waga ulegają zmianom w ciągu dnia, więc pomiar powinien być dokonywany o tej samej porze. Dla osób przebywających długo w pozycji stojącej w ciągu dnia, wskazane jest  dokonywanie pomiaru rano
 • pozbądź się pozostałości w jelitach przez skorzystanie z toalety przed pomiarem

Pomiar i ocena czasu reakcji  

Jako jedni z nielicznych w Polsce i jedyni w Warszawie wykonujemy badania psychomotoryczne na urządzeniu Blink, które służy do pomiaru czasu reakcji, sprawdzenia pola widzenia, a także do oceny prawidłowych i błędnych decyzji u zawodnika. Urządzenie Blink wyznacza nowe trendy w badaniu sportowców. Dzięki niemu poznajemy nowe aspekty, które jeszcze niedawno były nieznane i nietrenowane. Blink służy nie tylko do wyżej wymienionych pomiarów, ale i do prowadzenia treningów zarówno jednoosobowo, jak i w postaci współzawodnictwa.
                  
Na co dzień urządzenie Blink używane jest między innymi w ośrodkach zajmujących się treningami personalnymi dla kierowców Formuły 1!

Czas reakcji mierzymy także przy pomocy systemu Smart Speed tak konstruując testy, aby w najwierniejszy sposób odzwierciedlały one dyscyplinę, w której zawodnik występuje. W ofercie posiadamy poruszanie wielokierunkowe z rakietą tenisową, poruszanie się w wyznaczonym polu wraz z piłką nożną połączone z prowadzeniem piłki lub uderzeniem jej o bandę i wiele innych.

Badania równowagi i propriocepcji

Do oceny równowagi i czucia głębokiego używamy najwyższej klasy platformy stworzonej to tego rodzaju pomiarów - Biodex Balance System SD.

Mamy możliwość badania równowagi dynamicznej na stabilnym i niestabilnym podłożu oraz określenia zakresów stabilności.
Platforma Balance system służy do oceny kontroli nerwowo-mięśniowej kończyn dolnych i tułowia. Dzięki niej mamy możliwość poznać asymetryczną pracę kończyn, a także wychylenia od normy w pracy obunóż. Wszystkie słabe punkty możemy nadrobić w treningu specjalistycznym.  
  
Dzięki ocenie pobudzenia mechanoreceptorów i szybkiej reakcji zwrotnej odpowiednich grup mięśniowych mamy możliwość określenia stanu sprawności pobudzenia aparatu ruchu i prawdopodobieństwa wystąpienia kontuzji. Dzięki specjalistycznym pomiarom i posiadanej  wiedzy możemy też uczyć zawodnika równomiernie rozkładać pracę na obie kończyny dolne w przypadku braku symetrii.       
                 
Co badamy na Biodex Balance System SD?
 • wskaźnik stabilności odchylenia w płaszczyznach strzałkowej i czołowej,
 • czas przebywania w różnych obszarach tzw. kwadrantach,
 • stopień odchylenia platformy,
 • porównania kończyn w przypadku testowania jednonóż
Dla kogo polecane jest badanie na platformie Biodex?  
Wysoce specjalistyczna ocena aparatu nerwowo-mięśniowego jest wymagana w każdej dyscyplinie sportowej.  Stymulowanie pobudzenia nerwowego i czasu reakcji aparatu mięśniowego z jednej strony zabezpiecza nas w bardzo dużym stopniu przed urazami, a z drugiej ma bezpośredni wpływ na wynik sportowy.

Badania w SpOrtopedic spełniają najwyższe wymagania rzetelności!

 • najnowocześniejszy sprzęt
 • badania zawsze przeprowadzane w tych samych warunkach atmosferycznych (brak zakłóceń wyników przez wahania temperatury, deszcz czy mocny wiatr)
 • taka sama nawierzchnia podczas badania szybkości i zwinności
 • długoletnie doświadczenie prowadzących badania
 • duży wachlarz możliwości badania różnych cech motorycznych
Jakie czynniki mają wpływ na wyniki testów?
 • prawidłowa rozgrzewka (odpowiednio dopasowana do rodzaju testu)
 • dobrze dobrany sprzęt sportowy (obuwie dostosowane do nawierzchni, ciuchy nie krępujące ruchów, itp.)
 • czas od ostatniego posiłku (tak jak w przypadku treningu wskazany jest lekkostrawny posiłek na 1,5-2 godziny przed badaniami
 • pora dnia
 • stan zmęczenia zawodnika (nasilenie treningowe może zaburzać aktualny stan możliwości motorycznych zawodnika)
 • odpowiednia temperatura, wilgotność i poziom hałasu
     
Czasy, w których wynik był tylko liczbą analizowaną raz na pół roku w celu porównania badań już dawno minęły. Teraz, w zawodowym sporcie i planowaniu mądrego treningu motorycznego, wręcz musimy się podpierać wartościami mierzalnymi. To dzięki nim programujemy prawidłową jednostkę i cykl treningowy oraz  monitorujemy stały rozwój cech motorycznych zawodników!    
Prowadzone przez nas badania wykonywane są zarówno stacjonarnie jak i wyjazdowo. Testy prowadzone są dla osób indywidualnych jak i całych zespołów i grup sportowych! Jeśli nie wiesz jakie badania są dla Ciebie najlepsze to nasi specjaliści pomogą skonstruować najbardziej optymalny pakiet.
       
Przyjdź do nas i przebadaj się, poznaj swoje słabe i mocne strony. Pomożemy Ci skoncentrować pracę na ważnych dla Ciebie aspektach. Dzięki naszej wiedzy i precyzyjnym pomiarom szybciej uzyskasz postępy sportowe, zarówno jako trener jak i zawodnik. Nie trać czasu na błędy treningowe, dzwoń i umów się na badania.

                                                                                                      

PERSONALIZOWANE PLANY TRENINGOWE
Ofertę planów treningowych stworzyliśmy z myślą o osobach, które pragną trenować indywidualnie jak profesjonaliści.
BADANIA MOTORYCZNE
Poznaj naszą ofertę badań motorycznych.
NASZ ZESPÓŁ
Poznaj naszych specjalistów
AMBASADOROWIE
Zobacz, kto nas wspiera!

kontakt

ul. Michała Sobczaka 6
01-492 Warszawa-Boernerowo
+48 697 651 000
sportopedic@gmail.com
Pon. - pt. 7:00 - 20:00

jak do nas trafić?

social media